TRANSPORT

La teva empresa no es pot permetre despeses extres per imprevistos.

Si realitzes transport de mercaderies, pròpies o de tercers, garanteix el pagament dels danys materials que pateixi la mercaderia transportada per via Terrestre, Marítima i / o Aèria, a conseqüència d’un accident fortuït i / o imprevisible des de l’origen, fins al de destinació.