RESPONSABILITAT CIVIL MEDIAMBIENTAL

Amb l’aprovació de la Llei 26/2007 sobre Responsabilitat Mediambiental la implicació de les empreses en la gestió i control de residus així com el de totes aquelles accions que puguin tenir un impacte sobre el medi ambient ha canviat radicalment.

Una negligència, un accident o una falta de previsió poden provocar el que ens veiem immersos en una situació amb responsabilitat civil o penal.

Aquesta pòlissa dóna cobertura a les responsabilitats per danys ocasionats per negligència o accident a:

  • AIGUA (SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES)
  • RIBERES DEL MAR I RIAS
  • A TERRA
  • A LES ESPÈCIES, FLORA, FAUNA I HABITAT

Contacta’ns

3 + 3 = ?