SALUT

Assegurança d’Assistència Mèdica, que cobreix tot tipus de visites, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris i intervencions que vostè o la seva família necessiten.

Per als empresaris i professionals les primes meritades són despesa deduïble de la seva pròpia cobertura, el seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb un límit de 500 € per cadascuna d’aquestes persones.

ASSISTÈNCIA MÈDICA

  • Sense llista d’espera i lliure elecció d’especialistes, dins de l’àmplia guia mèdica
  • Assistència mèdica i quirúrgica de totes les especialitats
  • Pròtesis
  • Ingrés hospitalari il·limitat, inclosa la medicació, en habitació individual
  • Segon diagnòstic (en àmbit tant nacional com internacional)
  • Targeta sanitària gratuïta sense cost addicional per visita o servei
  • Assistència urgent les 24 hores a Espanya i l’estranger
  • Descomptes en pòlisses familiars
  • Si ja tens una assegurança de salut, possibilitat d’eliminar algunes mancances

ASSEGURANÇA DENTAL

Amb la contractació de l’assegurança dental, els costos dels tractaments dentals es redueixen substancialment. Ja que l’assegurat participa en el cost del servei, mitjançant l’aplicació de franquícies per a cada tractament.

Contáctanos

4 + 0 = ?