RETIRADA DE CARNET

Gràcies a l’acord a què hem arribat per tot el nostre col·lectiu, li brindem l’oportunitat de contractar aquesta assegurança a un preu molt especial :

La invalidesa parcial per accident queda coberta, i s’aplicarà en funció d’un barem, que apareix detallat a la pòlissa.

SUBSIDI MENSUAL PRIMA ANUAL COL·LECTIU
* 900 € 29 €
1.800 € 52 €

GARANTIES ASSEGURADES

 • Segur per privació permís de conduir
 • Ajuda econòmica en cas de revocació
 • Despeses matriculació a cursos de formació
 • Despeses de reconeixement mèdic
BAIXA PER ENFERMETAT

Podries fer front a totes les teves despeses fixes si estàs de baixa laboral?

Exemple de prestació de la seguretat social en el supòsit d’una baixa laboral per accident o malaltia de 30 dies:

 • Quota mínima mensual d’autònoms: 261.83€
 • En cas de baixa laboral perceps de la seguretat social: 516.67€
 • Els ingressos nets, un cop descomptada la quota mensual a pagar són: 254.84€

Amb aquesta assegurança complementarás aquests ingressos amb el subsidi diari en cas de baixa laboral per malaltia o accident que tu triïs, durant un període de màxim de 425 dies.

Fàcil contractació, sense reconeixement mèdic, sense mancances i amb cobertura a tot el món.

A més com a professional autònom podràs deduir fins al 100% de les quotes pagades en l’IRPF, amb un límit anual de 500 €.

ACCIDENTS

Un seguro que te ayudará a soportar las cargas económicas que pueden surgir en caso de muerte o invalidez por accidente, con cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el mundo.

La invalidez parcial por accidente queda cubierta, y se aplicará en función de un baremo, que aparece detallado en la póliza.

DEFINICIONES

Accidente: Toda lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado.

Invalidez Permanente:Pérdida anatómica o disminución funcional total o parcial de carácter permanente e irreversible, sufrida por el asegurado como consecuencia directa del accidente.

VIDA

L’assegurança de vida et permetrà protegir la teva família com només tu ho desitja, en garantir que el nivell econòmic de què gaudeixen no variï en un futur.

Aquesta assegurança garanteix el pagament del capital contractat en cas de mort o incapacitat de l’assegurat, protegint així el benestar de la seva família.

COBERTURES PRINCIPALS

 • Indemnització del capital contractat per mort o invalidesa per qualsevol causa.
 • En cas de malaltia terminal, avançament del capital total assegurat.
 • En cas de malaltia greu, assessorament mèdic per un equip d’experts.
 • Servei d’atenció mèdica telefònica 24 hores del dia per problemes relacionats amb la seva salut.

GARANTIES OPTATIVES

 • Doble capital en cas de defunció o invalidesa per accident.
 • Triple capital en cas de defunció o invalidesa per accident circulació.
SALUT

Assegurança d’Assistència Mèdica, que cobreix tot tipus de visites, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris i intervencions que vostè o la seva família necessiten.

Per als empresaris i professionals les primes meritades són despesa deduïble de la seva pròpia cobertura, el seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb un límit de 500 € per cadascuna d’aquestes persones.

La teva assegurança de salut amb lliure elecció dins del quadre mèdic a preu especial per al teu col·lectiu.

Si t’agrada la medicina natural, tenim l’assegurança, pots accedir a la consulta de qualsevol homeòpata, osteòpata, acupuntor o quiropràctic amb reemborsament de la factura.

Pregunta’ns i t’assessorarem sobre quina és la companyia i l’assegurança més adequat a les teves necessitats.

LLAR

Contracta aquesta assegurança amb avantatges per a la teva col·lectiu, descomptes de fins a un 30%. Demana pressupost sense compromís i obtindràs millor preu i assessorament personalitzat.

COBERTURES I SERVEIS:

 • Assistència gratuïta les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any

 • Danys per aigua, incloent localització i reparació d’avaries

 • Danys a les instal·lacions i reposició electrodomèstics per danys elèctrics

 • Danys estètics en cas de sinistre

 • Incendi, explosió, caiguda de llamp

 • Serraller en cas de pèrdua o robatori de claus

 • Atracament fora de la llar i ús fraudulent de targetes

 • 25% del valor del capital del contingut en joies sense cost addicional

 • 25% del valor del capital del contingut en objectes de valor especial sense cost addicional

 • Deteriorament d’aliments en frigorífic per fallada de subministrament o avaria

 • Responsabilitat civil particular i familiar com a cap de família defensa jurídica

 • Béns d’ús professional fins a 3.000 €

 • Suport informàtic per a ordinadors

CONTACTE AMB NOSALTRES

Agents Comercials

1 + 5 = ?