DEPENDÈNCIA

La dependència és aquell estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia ao la discapacitat, i lligades a la falta o la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de la atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

Amb aquesta assegurança garanteix una renda mensual per dependència total, i unes garanties complementàries:

  • Teleassistència
  • Adaptació de l’habitatge
  • Orientació mèdica telefònica
  • Orientació social telefònica
  • Assessorament en residències
  • Ajuda personal a domicili
  • Enviament de personal sanitari a domicili
  • Ajudes tècniques

Contacta’ns

1 + 7 = ?