CONSTRUCCIÓ

És una assegurança imprescindible per a contractistes i promotors. Garanteix les pèrdues i danys materials que puguin patir les obres durant la seva construcció.

Aquesta pòlissa assegura tots els danys Materials que puguin ocórrer de forma sobtada, accidental i imprevisible.