ACCIDENTS

Una assegurança que t’ajudarà a suportar les càrregues econòmiques que poden sorgir en cas de mort o invalidesa per accident, amb cobertura les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any ia tot el món.

La invalidesa parcial per accident queda coberta, i s’aplicarà en funció d’un barem, que apareix detallat a la pòlissa.

DEFINICIONS

Accident: Tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.

Invalidesa Permanent: Pèrdua anatòmica o disminució funcional total o parcial de caràcter permanent i irreversible, soferta per l’assegurat com a conseqüència directa de l’accident.

Contacta’ns

3 + 2 = ?