SALUT

Les assegurances de salut col·lectius tenen l’avantatge de poder oferir una prima més ajustada i adaptada als integrants de l’empresa.

A més l’empresa obtindrà beneficis fiscals, ja que les primes pagades es consideraran íntegrament una despesa fiscalment deduïble en l’impost de societats.

Per al treballador també és un benefici social, ja que l’empresa s’està preocupant pel benestar dels seus treballadors. Disminueix l’absentisme laboral ja que s’eviten esperes per a consultes i proves, i permet, a més, realitzar-los fora de l’horari laboral. També obtindran beneficis fiscals ja que les assegurances de salut pagats per l’empresa, no es consideren retribució en espècie, sempre que no excedeixin els 500 € anuals per treballador, per tant no els augmentarà la base imposable.

Obtenció d’una assistència mèdica integral i de gran qualitat, amb accés a consultes, tractaments mèdics, així com totes les hospitalitzacions i intervencions que necessitin. Podent triar lliurement de metge i clínica dins del quadre mèdic de la companyia.

Contacta’ns

2 + 6 = ?