RESPONSABILITAT CIVIL

Les assegurances de responsabilitat civil ofereixen cobertura per danys causats involuntàriament a tercers per fets que es derivin del risc especificat.

La responsabilitat civil personal pot derivar de la tinença d’animals de companyia, sobretot si són gossos de races catalogades com a perilloses, la responsabilitat civil de la caça, de pesca, etc.