AVERÍES MAQUINÀRIA

Cobreix els danys materials que pateixi la maquinària assegurada durant el seu ús en una empresa causats per un fet accidental.

L’objecte de l’Assegurança de Maquinària Fixa són les màquines estàtiques, fixes a una bancada o fonamentació i poden ser tant màquines eines com de producció o auxiliars i de serveis.