RESPONSABILITAT CIVIL DIRECTIUS

Les millors condicions de mercat per donar cobertura als Consellers i Alts Directius d’una societat, així com a les Societats Filials.

L’assegurador s’obliga al pagament de la indemnització i Despeses de Defensa a conseqüència de reclamacions durant el període contractual i per les quals l’assegurat incorri en responsabilitat civil personal o Solidària, per actes comesos en l’exercici de la seva funció com a conseller i directiu.

També es dóna cobertura a Cònjuges, hereus i representants legals.

Contacta’ns

0 + 5 = ?