BAIXA PER MALALTIA

Si aquestes de baixa laboral, que els teus ingressos no es vegin afectats.

Una assegurança especial per als fisioterapeutes, on s’asseguren en cas d’invalidesa per accident el 100% de les mans i un subsidi diari en cas de baixa per malaltia o accident, amb cobertura fins a 425 dies.

AVANTATGES

 • Desgravació fiscal: com a professional autònom, podrà deduir fins al 100% de les quotes en l’IRPF, amb un límit màxim de 500 €
 • Àmplia gamma en franquícies: 0, 4, 7 i fins a 30 dies, segons les seves necessitats econòmiques
 • Assegurança compatible i complementari amb qualsevol altra assegurança privada o de la Seguretat Social
 • Cobertura a tot el món
CENTRE DE FISIOTERÀPIA

Assegura el teu negoci contra imprevistos, i aconsegueix un descompte per ser col·legiat de fins a un 30%.

COBERTURES BÀSIQUES

 • Danys Continent / Contingut
 • Danys estètics Continent
 • Reposició d’arxius
 • Béns de l’assegurat per a ús particular
 • Responsabilitat Civil: Immoble, explotació, patronal, productes / servei
 • Danys per aigua
 • Servei Assistència 24 hores
 • Defensa legal
 • Béns propis
 • Robatori
 • Danys elèctrics
 • Vidres

COBERTURES OPCIONALS

 • Avaria de maquinària
 • Avaria d’ordinadors
 • Pèrdua de beneficis
 • Béns refrigerats

I ara, a més, gaudiràs d’un Assistent Informàtic per solucionar qualsevol problema amb el teu ordinador, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i de forma totalment gratuïta.

ACCIDENTS

Una assegurança que t’ajudarà a suportar les càrregues econòmiques que poden sorgir en cas de mort o invalidesa per accident, amb cobertura les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any ia tot el món.

La invalidesa parcial per accident queda coberta, i s’aplicarà en funció d’un barem, que apareix detallat a la pòlissa.

DEFINICIONS

Accident: Tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.

Invalidesa Permanent: Pèrdua anatòmica o disminució funcional total o parcial de caràcter permanent i irreversible, soferta per l’assegurat com a conseqüència directa de l’accident.

SALUT

Assegurança d’Assistència Mèdica, que cobreix tot tipus de visites, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris i intervencions que vostè o la seva família necessiten.

Per als empresaris i professionals les primes meritades són despesa deduïble de la seva pròpia cobertura, el seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb un límit de 500 € per cadascuna d’aquestes persones.

La teva assegurança de salut amb lliure elecció dins del quadre mèdic a preu especial per al teu col·lectiu,

Si t’agrada la medicina natural, tenim l’assegurança, pots accedir a la consulta de qualsevol homeòpata, osteòpata, acupuntor o quiropràctic amb reemborsament de la factura.

Pregunta’ns i t’assessorarem sobre quina és la companyia i l’assegurança més adequat a les teves necessitats.

LLAR

Contracta aquesta assegurança amb avantatges per a la teva col·lectiu, descomptes de fins a un 30%. Demana pressupost sense compromís i obtindràs millor preu i assessorament personalitzat.

COBERTURES I SERVEIS

 • Assistència gratuïta les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
 • Danys per aigua, incloent localització i reparació d’avaries
 • Danys a les instal·lacions i reposició electrodomèstics per danys elèctrics
 • Danys estètics en cas de sinistre
 • Incendi, explosió, caiguda de llamp
 • Serraller en cas de pèrdua o robatori de claus
 • Atracament fora de la llar i ús fraudulent de targetes
 • 25% del valor del capital del contingut en joies sense cost addicional
 • 25% del valor del capital del contingut en objectes de valor especial sense cost addicional
 • Deteriorament d’aliments en frigorífic per fallada de subministrament o avaria
 • Responsabilitat civil particular i familiar com a cap de família
  defensa jurídica
 • Béns d’ús professional fins a 3.000 €
 • Suport informàtic per a ordinadors
VIDA

Si ja tens una assegurança, et millorem la prima, i si no, descomptes de fins a un 25%.

L’assegurança de vida et permetrà protegir la teva família com només tu ho desitja, en garantir que el nivell econòmic de què gaudeixen no variï en un futur.

Aquesta assegurança garanteix el pagament del capital contractat en cas de mort o incapacitat de l’assegurat, protegint així el benestar de la seva família.

COBERTURES PRINCIPALS

 • Indemnització del capital contractat per mort o invalidesa per qualsevol causa.
 • En cas de malaltia terminal, avançament del capital total assegurat. En cas de malaltia greu, assessorament mèdic per un equip d’experts.
 • Servei d’atenció mèdica telefònica 24 hores del dia per problemes relacionats amb la seva salut.

GARANTIES OPTATIVES

 • Doble capital en cas de defunció o invalidesa per accident.
 • Triple capital en cas de defunció o invalidesa per accident circulació.

CONTACTE AMB NOSALTRES

Fisioterapeutes

5 + 3 = ?